Indbydelse til generalforsamling og fællesspisning med kåring af klubmestre.


Mandag den 24. februar 2020 kl. 17.00
i gangen mellem Poseidons klublokale og hal B i Kulturcenter Limfjord

 

Skive Svømmeklub Poseidon vil gerne invitere til den årlige generalforsamling.

Vi vil gerne slå et slag for, at I forældre/svømmere (over 16 år) involverer jer i klubbens arbejde. Skive Svømmeklub Poseidon har efterhånden ca. 600 medlemmer og udgør en fantastisk og sund forening. Vi opfordrer derfor alle til at deltage i generalforsamlingen, så vi sammen kan være med til at præge klubben nu og i fremtiden.

Dagsorden

1.   Valg af dirigent

2.   Beretning fra formanden om det forløbne år

3.   Revisor fremlægger det reviderede regnskab

4.   Behandling af indkomne forslag i henhold til § 10
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamling, skal være formanden i hænde senest søndag, den 16.2 på e-mail:
formand@poseidon-skive.dk

5.   Valg af nye bestyrelsesmedlemmer

6.   Eventuelt


Herefter er der fællesspisning med efterfølgende kåringer vedrørende vores nyligt afholdte klubmesterskaber.

Cafe Plask serverer byg-selv burgere med pommes frites samt 1 slush ice/sodavand pr. person. Egenbetalingen bliver på 50,- pr. person. Tilmelding og betaling kan ske til kasserer@poseidon-skive.dk og mobilpay 5073 7493 med angivelse af navn.

Vi håber som skrevet meget på, at så mange som muligt af vores medlemmer har lyst til at deltage i arrangementet.

 

Svømme-hilsner fra

Skive Poseidons bestyrelse

Vores sponsorer