Kom og støt op om Skive Svømmeklub Poseidon – der skal flere kræfter til i bestyrelsen

for at fører Poseidon videre.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling Skive Svømmeklub Poseidon.

 

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 8, som afholdes i Poseidons klublokale

 onsdag den 18. 08 2021, kl. 19.30

 

med følgende dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.      Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

4.      Indkomne forslag.

5.      Forelæggelse af budget til godkendelse.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen.
på valg er:
Henriette Vestergaard som er villig til at modtage genvalg

Peter B. Hørning som er villig til at modtage genvalg

Jesper Bøigild Jensen som er villig til at modtage genvalg

       Katja Kudahl Roersen Nielsen som er forslået af bestyrelsen

Udtræder af bestyrelsen:

Tella Debel

Elisa Rytter

7.      Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8.      Valg af administrator.

9.      Valg af revisor

10.   Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, på mail formand@poseidon-skive.dk  

Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse.

Formanden er: Marianne Rolin

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Vores sponsorer