Der indkaldes hermed til:

 

Generalforsamling i Skive Svømmeklub Poseidon

 

Dato: 23.03.2022  Tid: 18.00

Sted: Poseidons klublokale

Frist for indkommende forslag: senest 01.03.2022 sendes til formanden formand@poseidon-skive.dk

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden

3) Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse ved kasserer

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse ved kassereren

5) Behandling af indkomne forslag frist for indkommen 01.03.2022

6) Valg af formand, på valg lige år, genopstiller Marianne Rolin

7) Valg af kasserer, da den nuværende formand trækker sig, skal der vælges en ny for 1 år

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Marianne Rolin genopstiller

Hans Rytter genopstiller

Mads B Dyrberg genopstiller ikke

Dorthe Kongsgaard genopstiller som suppleant

Henriette Vestergaard trækker sig som kasserer

9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

10) Valg af revisor og revisorsuppleant

11) Eventuelt

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen Skive Svømmeklub Poseidon

Nyheder

Sponsorer