Indkaldelse til ordinær generalforsamling Skive Svømmeklub Poseidon.

 

 

Dato: 15.03.2023, kl. 18.00 i Poseidons klublokale

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden
  3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse ved kasserer
  4. Forelæggelse af bestyrelses budgetforslag for det kommende år til godkendelse ved kasserer
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af kasserer (på valg ulige år) Ny kasserer skal vælges
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

           På valg er:
           Marianne Rolin
           Bara Inga Asmundsdottir
           Hans Rytter
 
          Rasmus Rytter genopstiller ikke
         Tella Debel er i årets løb udtrådt af bestyrelsen
         Der skal derfor vælges to bestyrelsesmedlemmer samt en kasserer
 
         Valg af to suppleanter

 

     8. Valg af revisor og revisorsuppleant

     9. Eventuelt

 

Frist for indkomne forslag: senest 01.03.2023 til formand@poseidon-skive.dk

 


 Venlig hilsen

Bestyrelsen

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram