Referat af Poseidon-generalforsamling 20/2 2019.

Referent: Ann Marie

 

Formandens beretning:

-          Jette fortæller lidt om året der er gået. Vi får fortalt, at det nye klubtøj er godt, men nogle har oplevet MEGET lang leveringstid.

-          Lavere kontingent à splittet sæsonen op i kortere sæsoner.

-          Eliteklasser à Der manglede styr på kørsel for evt. ansøgere fra oplandet

-          El - tids anlæg som vi fik fra et sponsorat fra Sparvest fonden. Den står i klublokalet og meningen er, at vi kan leje den ud, men det arbejdes der videre på.

-          Flere trænere har været på kursus, så de kan videreuddanne sig.

-          Hjælpetræneruddannelse er nu på plads.

-          Midt Vest Cup d. 25. maj i Skive. Vi har brug for alle de folk, som vi kan få fat i.

-          Flere udvalg i bestyrelsen. Så det ikke kun er bestyrelsen, der skal stå for alt. Det kan være alt lige fra sponsor til reklamer for svømmeskolen.

-          Et stævneudvalg.

-          Klublokalet skal fikses op og gøres mere indbydende.

 

Kassererens beretning:

-          Birgitte gennemgår Poseidons økonomi, og det ser rigtig fint ud.

 

Indkomne forslag:

-          Klublokale à Ann Marie, Jimmy, Morten sætter sig sammen og finder ud af nogle vitriner til pokalerne.

-          Svømmetavler à Vi skal have fat i Thomas Kellberg, så han kan tage portrætfotos af alle K1, K2 og K3 svømmerne. Thomas kunne også komme til Midt Vest Cup og tage billeder til den nye hjemmeside. Evt. kunne man spørge Tobias Meyer, om han kunne tænke sig at gøre det for os.

-          Sponsorudvalg à Ingen har interesse.

-          Stævneudvalg à Jimmy, Ronni og

-          Vi skal være bedre til at bruge ”Har I hørt”, når klubben har været ude til stævner. Det behøver ikke være personligt, bare få fortalt at klubben har været afsted. Måske skal vi have det under vores sponsorudvalg, så man som sponsor kan se, at de personer, som man støtter, faktisk gør sig godt ude i svømmeverdenen.

 

Valg af bestyrelse:

-          Lise og Jytte trækker sig udà derfor skal der vælges 2 nye. Thilde Møller Nielsen (Freja K2) Iben Kjær (svømmetræner på Frøer og Hajer).

-          Birgitte vil i løbet af 2019 gerne ud af sin økonomi rolle. Thilde spørger sin søde mand. ????

-          2 suppleanter à Åse Kruse (Nikolaj K2) og Paw Villadsen (Dicte V´s far).

-          Til at kigge regnskabet efter til næste år à Helge.

 

ELTID:

-          Vi skal have fundet nogle folk til at stå for eltid og for at køre dem ud og få dem sat på og taget ned igen.

Vores sponsorer