Efterår 2019 til forår 2020 01.07.2019  -  30.06.2020
Vejledning

Haletudser (HAL)
 Haletudserne:

Haletudserne er vores svømmehold for de mindste svømmere, som er i alderen 3-5 år. Svømmeundervisningen forgår i varmtvands bassinet, hvor der vil være en trænere og to hjælpetrænere i vandet sammen med børnene.

På Haletudserne fokuseres der på at opnå tryghed ved at være i vandet, og derigennem føle sig tryg ved at bevæge sig rundt i vandet. Leg i vandet er det vigtigste element på dette hold. Børnene vil igennem leg, komme til at lære simple svømmetag.

På Haletudserne svømmer børnene med armvinger og mavebælte i undervisningen. Det er træneren der vurderer hvornår det enkelt barn er klar til at svømme uden. 

Tilmeld/Læs mere - (8)

Frøer (FRØ)

Frøerne:

 

Frøerne er placeret i den lave ende af 50 meter bassinet. Børnene på dette hold skal være fra alderen 5-7 år. På Frøerne sker læring igennem leg og begyndende svømmeundervisning, igennem dette styrkes børnenes fortrolighed med vandet.

Børnene på Frøerne kommer til at opleve fornøjelsen ved at svømme med simple basisfærdigheder.
Undervisning gennemføres af en træner, som står på kanten, og to hjælpetræner nede i vandet.

På Frøerne anvender børnene armvinger og mavebælte i undervisning. Det er træneren der vurderer hvornår det enkelt barn er klar til at svømme uden. 

 
 
 

 

Tilmeld/Læs mere - (8)

Guldfisk (GUL)
 Guldfisk:

Guldfiskene er placeret ved siden af Frøerne, og svømmer på cirka 120 cm vanddybde. Børnene skal være fra 6-8 år på dette hold. Undervisning består af svømning både på maven og ryggen. Ved Guldfiskene leges der forsat i undervisning for at barnet opnår den fulde fortrolighed ved vandet, og derigennem deres vejrtrækninger i vandet. Ved Guldfiskene er det som krav at barnet minimum har mavebælte på som en del af undervisningen. Grunden til dette er, at det er med til at hjælpe som opdriftsmiddel, da dette er bedst i forhold til indlæring af korrekt svømning.

Undervisning ved Guldfiskene gennemføres af en træner, som underviser fra kanten og to hjælpetrænere i vandet. 

 

 

Tilmeld/Læs mere - (6)

Delfiner (DEL)

 Delfiner:

Delfinerne er placeret på midten af 50 meter bassinet, og svømmer på cirka 140 meters vanddybe. Børnene bør mindst være 7-9 år. På Delfinerne undervises der i de ”rigtige” svømmediscipliner: Brystsvømning, fri (crawl) og Rygcrawl. 

Målet for Delfinerne er at barnet svømmer uden hjælpemidler. Undervisning af Delfinerne gennemføres af en træner på kanten. 

Tilmeld/Læs mere - (6)

Hajer (HAJ)
 Hajerne:

Hajerne er placeret i den dybe ende, hvilket betyder at undervisning forgår på cirka 180 cm vanddybde. På dette hold er det et krav at børnene svømmer uden hjælpemidler. Undervisningen omfatter svømmedisciplinerne: Brystsvømning, Fri (crawl), og Rygcrawl og begyndende Butterfly øvelser.

Der undervises ligeledes i hovedspring, vending og andre aktiviteter. Børnene på dette niveau har mulighed for at svømme både tirsdag og torsdag, såfremt at det enkelt barns fysik og engagementet tillader det.

Svømmeundervisning gennemføres af en træner som stå på kanten. 

Tilmeld/Læs mere - (3)

K1 (HO4)
K1 Træner 5 gange om ugen
 
Man kan kun tilmelde sig efter aftale med træneren
Tilmeld/Læs mere - (1)

K2 (HO3)
K 2

K2 er svømmeklubbens anden konkurrencehold, hvor der er mulighed for at deltage i svømmestævner i Midt og Vestjylland.

Til træning arbejder vi med at forbedre svømmernes stilarter mest i crawl, rygcrawl og brystsvømning. Vi træner også vendinger og startspring.

Vi svømmer hver gang mellem 1400 - 1900 meter. Der trænes både i vandet og på land hver gang. Man må meget gerne komme alle tre gange i ugen.

Der vil være en træner mandage og onsdage, mens de fleste fredage vil der være to trænere på kanten.

Som svømmer er man forpligtet på at komme 5 min. før træning og sætte banetov i samt sætte vendeflag op.

Som forældre til svømmere der deltager i stævner, vil det være en god ide at tage tidtagerkursus.

Tilmeld/Læs mere - (1)

K3 (TAL)
K3
 
Dette hold er oprettet til brug for de svømmere der tidligere har svømmet på Hajer og Delfiner.
 
Holdet er tænkt som et overgangs hold mellem Svømmeskolen og Konkurrance holdene
Tilmeld/Læs mere - (1)

Vores sponsorer