Dejligt at kunne byde dig velkommen til konkurrence afdelingen, med på vejen har vi lige lidt informationer til dig og dine forældre.
 
K-1: 
Du har nu mulighed for at træne på følgende tidspunkter:
 
Mandag 16.40 - 19.00

Tirsdag 18.30 - 19.30
 
Onsdag 16.40 - 19.00
 
Fredag 16.10 - 18.30
 
Lørdag 8.00 - 10.00
 
  
K-2: 
Du har nu mulighed for at træne på følgende tidspunkter:
 
Mandag 16.30 - 18.30
 
Onsdag 16.30 - 18.30
 
Fredag 16.00 - 17.45
 
K-3:
Du har nu mulighed for at træne på følgende tidspunkter:
 
Mandag 16.30 - 18.15
 
Onsdag 16.30 - 18.15
 

Har I spørgsmål vedr. træningens udformning er I velkommen til at spørge træneren for det pågældende hold.

Ved den sidste træning hver måned er det muligt for forældre at overvære træningen, ligesom I altid er meget velkommen til stævnerne.

Det forstyrrer både svømmerne og træneren, hvis der er forældre til stede under den daglige træning.

 

Den daglige træning -transport:

Som forældre kan I støtte jeres børn ved at sørge for transporten til og fra træning bliver så effektiv som muligt. 
 
Denne nemmeste måde at løse dette på, er ved at arrangere samkørsel med andre børn på samme hold. Benyt den udsendte navne- og adresseliste til dette.
 
Den ugentlige kørsel nedbringes for de enkelte forældre, medens børnene bliver transporteret både billigt og hurtigt. 
 
Endnu bedre er det, når børnene selv cykler eller tager bussen til og fra træning, her er det selvfølgelig også en god ide at aftale at følges. Det giver en god social kontakt og venner.

 

Forældremøder
 
1 gange om året er der forældremøde på alle hold i konkurrenceafdelingen, nemlig ved sæson opstart efter sommerferien. På mødet vil trænerne orientere om det næste års arbejde på holdet.
 
Hvad træningen indebærer for svømmerne, hvilke aktiviteter, der er planer om, både stævner, ferier, og sociale arrangementer m.m. 
 
Der vil ligeledes blive orientering omkring muligt sponsorstævne, mulighed for at melde sig som frivillig til at hjælpe i klubben udvalg eller uddanne sig som official.

 

Stævner
 
Når alle mesterskaber er planlagt og udsendt af unionen vil træneren sende en stævnekalender/aktivitetsplan med svømmerne hjem, den vil ligeledes kunne ses på vores hjemmeside
 
Det er dog ikke sikkert, at alle på kalenderen/aktivitetsplanen opførte stævner vil være aktuelle for alle svømmere i konkurrenceafdelingen, men kan være ment som generel oplysning.
 
Når jeres børn er til stævne er det dejligt at have forældrene som tilskuere. Når så børnene er færdige med at svømme, og der måske er lang tid til stævnet slutter, kan barnet godt tage med forældrene hjem, hvis det er en klar aftale med holdlederen, det er ellers umuligt for lederen at vide om et barn stadig er i hallen eller er taget med forældrene hjem. Det er før sket at hjemkørslen er blevet forsinket, fordi et barn er taget med forældrene hjem uden at give besked.
 
Når vi er ude til stævner, kan det være nødvendigt at ændre hjemkomsttidspunktet, og derfor kan børnene altid ringe hjem med et nyt klokkeslæt for afhentning.

Den fælles transport er klart at foretrække, idet det giver børnene en god social oplevelse at rejse ud og hjem sammen.

 

Stævneafbud 

Når en svømmer er tilmeldt et stævne eller mesterskab gennem sin træner, er det meget vigtigt at melde afbud til træner og holdleder, hvis svømmeren er forhindret i at deltage.

Afbuddet bedes givet snarest efter forhindringen er opdaget, da pladsen måske kan gives til en anden svømmer. Det indbetalte deltagergebyr tilbagebetales ikke ved afbud.

 

Pris for deltagelse i stævner
 
Svømmeudvalget fastsætter beløbet for deltagelse i diverse stævner.

Forældrekørsel:

 
I forbindelse med kørsel til stævner, så benytter vi os flittigt af Jer forældre, som velvilligt ligger bil + chauffør til. Det vi meget glade for. 

Alt transport til og fra stævner er baseret på frivillig forældre kørsel. 

Der vil samtidig med tilmelding i klubmodulet være mulighed for at skrive på om man kan køre til et stævne, hvis der ikke er frivillige til at køre kan vi ikke tage på stævner. Det forventes at forældre på de enkelte hold – hen over sæsonen – bidrager ligeligt med at løse opgaven.

 

Vigtig at huske provianter til stævner

Det er ikke alle steder der er mulighed for at købe noget derfor anbefales der at man medbringer en frugtkurv

 

Forslag til frugtkurv
 
Nødder, tørret frugt - fx:

Peanuts, Andre slags nødder/mandler

Tørrede rosiner, abrikoser.

Frugt - fx: Bananer, Æbler, Vindruer, Appelsiner, Melon, Jordbær

Grøntsager - fx: Agurker, Gulerødder

Brød - fx: Grove kiks, Toastbrød (gerne groft)

Drikkevarer: Cacao skummetmælk

Saftevand (svømmerne blander selv op i deres drikkedunke)

Energidrik

Pålæg – Syltetøj – Frugtpålæg – Honning

Energi- og proteinbar

 

Forældrehjælp til stævner 

Til alle stævner er brug for ekstra hænder for at vi kan deltage, har vi ikke disse hænder kan vi ikke komme til stævner. 

Der er brug for

·         En Holdleder

·         En 1. Hjælper

·         Officials

·         Hjælp til kørsels til og fra stævnerne.

  

Holdleder

Holdlederens opgave for holdet er:

Træners højrehånd

Den som sørger for strukturen

At noter tider til svømmerne

Sikker at den enkle svømmer kommer til tiden til deres heat

Med til ledermøder ved stævnet og er bindeled mellem vores træner og den arrangerende klub.

Ledermødet er den arrangerende klubs møde med alle ledere fra de deltagende svømmeklubber. Man bliver orienteret omkring forløbet af stævnet, indkvartering og bespisning. Her er det også muligt at komme med ris eller ros i forhold til stævnet.

 

1. Hjælperne

1. Hjælpernes opgaver :

Er med som leder for holdet ved et stævne udenbys og har ansvaret for at alle deltagere er med ud og hjem.

Er ansvarlig for god ro, orden og opførsel på turen og ved stævnet.

Fordeler madbilletter, sørger for frugt og saft under stævnet.

Være der for svømmerne når du har brug for en at snakke med eller sætte plaster på.

Har overblikket over rejsen, spisetid, sengetid, rumfordeling og social samvær.

Medbringe lægetaske

Medbringe saftevandsdunk, frugt, boller, gulerødder mm.

Deltage sammen med Holdlederen i ledermødet

Ledermødet er den arrangerende klubs møde med alle ledere fra de deltagende svømmeklubber. Man bliver orienteret omkring forløbet af stævnet, indkvartering og bespisning. Her er det også muligt at komme med ris eller ros i forhold til stævnet.

 

Officials

Ved stævner lokalt eller udenbys er der brug for forældrehjælp som tidtager eller dommere. Man har ingen forpligtelser i forhold til hvordan turen i øvrigt forløber. Dog er man altid velkommen til at deltage i det sociale mellem trænere. Svømmere og ledere.

Hvis man ikke har uddannelse kan trænerne eller Poseidons bestyrelse kontaktes så vil I komme med på førstkommende kursus.

Uddannelsen som officials begynder som tidtager og efterhånden som I selv har lyst, kan I komme på flere kurser som: bane- og vendedommer, sekretariat, ledende tidtager/ledende måldommer, starter og overdommer. Tidtagerkurset var ca. 3½ time ellers varer de fleste af kurserne 1 enkelt dag.

 

 O F F I C I A L F U N K T I O N E R

Tidtager:

En tidtager er den official som svømmerne stoler mest på.

Hun/han tager tid på svømmeren, men sørger bl.a. også for at guide nye svømmere til en korrekt start.

Alle kan blive tidtager, da det ikke forudsætter nogen form for kendskab til svømning.

Dommer - Der er flere dommere:

Bane-, Vende- og Måldommere.: Disse sørger for at kontrollere det, der foregår i bassinet.

Starter:

Sørger for, i samarbejde med overdommeren, at svømmerne får en så god start som muligt.

Ledende tidtager og måldommer:

Denne/disse personer kigger efter, at der er overensstemmelse mellem alle de indsamlede data fra dommerne og tidtagerne.

Speaker:

Er stævnets ”stemme”. Sørger for at Speaker, informere om alt, fra hvem der starter på hver bane og til at efterlyse ejere til glemte sager.

Stævnesekretariatet:

Stævnesekretariatet holder styr på alt – allerede længe før stævnet starter og til alt er afsluttet. Et mindre kendskab til computere kræves.

Overdommer:

Ansvarlig for at stævnet forløber, som det skal, og at alle tider og kendelser er korrekte.

 

Tøjpakke:

Når man rykker op i k.afd. er der mulighed for at købe en tøjpakke.

Tøjpakken indeholder:

1 par Shorts farve sort
2 stk. TECH T-Shirt farve hvid
1 stk. Hoodie farve rød

Der betales selv for hvis der skal navn på.

General forsamling

Finder sted hvert år i februar måned, mød op, og deltage, giv din mening til kende ros og ris, nye ideer, hjælp klubben med at blive bedre.

Har i Efter i har læst disse sider nogle spørgsmål skal i endelig spørge hos en af trænerne i er også meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, gerne på vores mail, mail@poseidon-skive.dk

 

Med venlig hilsen

Skive svømmeklub Poseidon

 

(oprindelig: Den 23 december 2013, -  Bestyrelsen   -rev. august 2020)

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram