Generalforsamling

Dato: 06.03.2024

Tid: kl. 18.00

Sted: Poseidons klublokale

Frist for indkomne forslag: senest 21.02.2024 til formand@poseidon-skive.dk

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, ved formanden

  3. Forelæggelse af årsrapport for det forløbne år til godkendelse ved kasserer

  4. Forelæggelse af bestyrelses budgetforslag for det kommende år til godkendelse ved kasserer

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af formand (på valg lige år) Karina Riisgaard, genopstiller ikke.

  7. Valg af kasserer (på valg ulige år) Katrin Maria Jonsdottir, fortsætter

  8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

På valg er;
 Bara Inga Asmundsdottir
 
 

Hans Rytter, fortsætter

Mette Frantsen, fortsætter

Edel Jepsen, fortsætter
 
 Marianne Rolin, genopstiller ikke
 
 
 Valg af to suppleanter

  1. Valg af revisor

  2. Eventuelt


 

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram