Så er der ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. Marts 2015 afholder Skive Svømmeklub Poseidon den ordinære generalforsamling klokken 18.00 i klublokalet på Skyttevej 14 i Skive.

Vi skal have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Vi vil gerne slå et slag for, at I involverer jer i klubbens arbejde. Klubben er veldrevet, så I kan være med til at skabe en masse fornøjelige aktiviteter for klubbens medlemmer. Bestyrelsens arbejde er derfor yderst overskueligt og vi har rigtig god støtte i klubbens trænere. Der er også mulighed for at træde ind i et af underudvalgene, hvor vi mangler friske kræfter. Så meld jer endeligt under fanerne den 25. marts 2015.

Mød op til generalforsamlingen og vær med til at præge klubben nu og i fremtiden.

Vi vil gerne, at I tilmelder jer senest den 19. marts 2015 på

mail@poseidon-skive.dk.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Skive Svømmeklub, Poseidon.


Foreløbig dagsorden for ordinær generalforsamling i henhold til klubbens vedtægter.

1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.

2. Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes § 10.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til § 15:

På valg til Bestyrelsen:

Karina Holm (modtager ikke genvalg)

Lars Holm (modtager ikke genvalg)

4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af 2 nye suppleanter til bestyrelse

6. Eventuelt

Skive Svømmeklub Poseidons vedtægter foreskriver i forbindelse med generalforsamlingen:

§ 9: Generalforsamlingens afholdelse skal bekendtgøres senest 14 dage forud for afholdelsen.

§ 10: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal foreligge skriftligt og med fornøden motivering. Alle til behandling foreliggende forslag skal udtrykkelig nævnes i indvarslingen.

Vores sponsorer