Indkaldelse til

ekstraordinær generalforsamling.
Mandag den 16. september 2019 kl. 19.00
i Skive Svømmeklub Poseidons klublokale (ved siden af Cafe Plask)

 

Skive Svømmeklub Poseidon vælger at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, da flere bestyrelsesmedlemmer ønsker at udtræde pga. deres børns svømmestop i klubben.

Vi vil derfor gerne slå et slag for, at I forældre/svømmere (over 16 år) involverer jer i klubbens arbejde. Skive Svømmeklub Poseidon har efterhånden ca. 425 medlemmer og udgør en fantastisk og sund forening. Vi opfordrer derfor alle til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, så vi sammen kan være med til at præge klubben nu og i fremtiden.

Dagsorden

1.   Valg af dirigent

2.   Bestyrelsens begrundelse for indkaldelsen v/ formanden

3.   Indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 9. september 2019 på e-mail:
mail@poseidon-skive.dk

4.   Såfremt Poseidon skal fortsætte som forening, skal der vælges:
- Formand
- Kasserer
- 1 – 2 bestyrelsesmedlemmer
- 1. og 2. suppleant

5.   Eventuelt. 

Vi håber meget som skrevet, at så mange som muligt af vores medlemmer deltager og i den forbindelse, må I meget gerne sende en mail til mail@poseidon-skive.dk med angivelse af, at I kommer og evt. antal, hvis I er flere stemmeberettigede i familien. Skive Svømmeklub Poseidon er vært med kaffe og en småkage.

 

Venlig hilsen

Skive Svømmeklub Poseidons bestyrelse

Vores sponsorer